Vieras­ve­ne­sa­tamaVieras­ve­ne­sa­ta­mamme sijait­see vain kort­te­lin päässä torilta ja
kaikki keski­kau­pun­gin palve­lut on käve­ly­mat­kan päässä.

VIERASVENEPAIKKAMAKSU

(sis. alv 10%)

Sata­ma­mak­sun voi maksaa nyt myös ParkMan mobii­li­so­vel­luk­sella. Sovel­lusta käyt­tä­mällä saatte laitu­ri­koo­din, sekä WC / suih­ku­ti­lan koodin myös Tuulaa­kin ollessa kiinni. Sovel­lusta käytet­täessä sata­ma­mak­sun hintaan lisä­tään Park­Ma­nin oma palve­lu­maksu.

ALUE 1 (kartta alueista löytyy alla olevasta sata­ma­jär­jes­tyk­sestä)

Kelluva laituri jossa lukit­tava portti.

1 € / h

18 € / vrk

80€ / viikko

Laitu­rissa on kylki- ja poiju­paik­koja. Hintaan sisäl­tyy sähkö, vesi, jäte­huolto, suihku ja wc. Suihku ja WC sijait­se­vat Kesä­ra­vin­tola Tuulaa­kin raken­nuk­sessa. Ovikoo­din wc / suih­ku­ti­laan saa Tuulaa­kin kassalta.

Vieras­ve­ne­pai­kan vuokraa­jan on hyväk­syt­tävä alta löytyvä vieras­ve­ne­sa­ta­man sata­ma­jär­jes­tys.

ALUE 2

ALUE 1 (kartta alueista löytyy alla olevasta sata­ma­jär­jes­tyk­sestä)

Kiinteä beto­ni­lai­turi. Laitu­rissa ei ole porttia.

2 € / h

36€ / vrk

180€ / viikko

Laitu­rissa on kylki­kiin­ni­tys­paik­koja suurem­mille aluk­sille. Hintaan sisäl­tyy sähkö, vesi, jäte­huolto, suihku ja wc. Suihku ja WC sijait­se­vat Kesä­ra­vin­tola Tuulaa­kin raken­nuk­sessa. Ovikoo­din wc / suih­ku­ti­laan saa Tuulaa­kin kassalta.

Vieras­ve­ne­pai­kan vuokraa­jan on hyväk­syt­tävä alta löytyvä vieras­ve­ne­sa­ta­man sata­ma­jär­jes­tys.

ALUE 3

ALUE 1 (kartta alueista löytyy alla olevasta sata­ma­jär­jes­tyk­sestä)

Kiinteä puulai­turi.

1 € / h

15€ / vrk

50€ / viikko

Laitu­rissa on kylki­kiin­ni­tys­paik­koja pienem­mille veneille. Hintaan sisäl­tyy vesi (huol­to­lai­tu­rista), jäte­huolto, suihku ja wc. Suihku ja WC sijait­se­vat Kesä­ra­vin­tola Tuulaa­kin raken­nuk­sessa. Ovikoo­din wc / suih­ku­ti­laan saa Tuulaa­kin kassalta.

Vieras­ve­ne­pai­kan vuokraa­jan on hyväk­syt­tävä alta löytyvä vieras­ve­ne­sa­ta­man sata­ma­jär­jes­tys.

HUOM. Vieras­ve­ne­lai­tu­rit on tarkoi­tettu ainoas­taan tila­päistä käyttöä varten. Yli 7 vrk laitu­rissa olosta, on sovit­tava erik­seen Joen­suun Satama Oy:n kanssa. 


Ota yhteyttä